31. Skattningar/Sammanfattningar

Här följer listan över de 30 punkterna som denna del har gått igenom med de olika skattningarna. Denna lista kan användas till informell forskning på så sätt att man kan göra skattningar i början, under och efter ett läsår för att få en känsla av att utvecklingen går framåt eller ej. Det är bara att räkna poäng och få ett genomsnittsresultat för personalens skattningar. 

Notera att denna lista kan utökas och att du gärna får ändra en del av punkterna för att anpassa till er verklighet. Jag har inga pretentioner om att jag täckt in allt av betydelse för en välfungerande skola. Min intention är att stimulera till eget tänkande och ge underlag för samtal som kan leda er framåt.

1.   På vår skola har vi en hög estetisk standard. 

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

2.   På vår skola håller vi en hög estetisk standard i klassrummen.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

3.   På vår skola finns en stabilitet hos personalen.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

4.   På vår skola har vi en bra introduktion för ny personal.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

5.  På vår skola har vi fungerande rutiner när vi behöver vikarier och hur vi ger information till vikarier.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

 6.  På vår skola inser vi varje personalkategoris betydelse: lärare, fritidspedagoger, elevhälsopersonal, skolrestaurangspersonal, assistenter, vaktmästare, lokalvårdare m.fl.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

7.  På vår skola är vi bra på att identifiera problem och snabbt komma till åtgärder för att ta itu med eventuella brister.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

8. På vår skola har vi traditioner och en kultur som bär upp skolans dignitet som institution.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

9.  Vår skola har ett gott anseende i kommunen, ett gott rykte och är eftertraktad. Elever, personal och föräldrar är stolta över vår skola.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

10. På vår skola har vi en skolledare som är på plats cirka åttio procent av tiden, har en helhetsidé, samarbetar väl med personalen, som får saker ur händerna och som kan fatta beslut.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

11. På vår skola använder vi aldrig elevunderlaget som en ursäkt. Vi vet att det är möjligt att nå goda resultat oavsett elevens bakgrund.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

12. På vår skola tar vi rekrytering av ny personal på stort allvar. Vi är systematiska, noggranna och arbetar hårt för att attrahera de allra bästa pedagogerna och övrig personal vi kan hitta.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

13. På vår skola vet vi att ”lektionen är helig” och bästa sättet att förbättra skolans resultat är att prioritera undervisningens kvalitet och kvalitet på de aktiviteter som genomförs om vi har ett fritidshem.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

14. På vår skola sållar vi bland alla möjliga projekt, aktiviteter, arbetsgrupper, fortbildningar och konferenser. Vi kan konsten att prioritera.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

15. På vår skola när vi träffas i arbetslag, ämnesgrupper eller andra personalgrupper pratar vi om rätt saker. Vi utnyttjar tiden effektivt, kommer till skott och lämnar möten på så sätt att alla kan redogöra för vad de ska göra härnäst. 

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

16. På vår skola arbetar vi med systematisk kvalitetsutveckling på ett sätt som alla begriper och omfamnar.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

17, På vår skola utnyttjar vi personalens styrkor och kompetenser till fullo. Vi är medvetna om varandras styrkor och tar vara på varandras styrkor.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

18, På vår skola är vi generösa mot varandra. Vi uppmuntrar varandra och samarbetar väl för att uppnå våra prioriteringar.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

19. På vår skola har vi en samlad helhetsidé. Vi vet vart vi är på väg och har en tydlig, gemensam vision och riktning för vårt arbete.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

20. På vår skola mår personalen bra.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

21. På vår skola mår eleverna bra.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

22. På vår skola får vi kontinuerlig feedback på hur det går.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

23. På vår skola är vi värderingsstyrda, inte målstyrda.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

24. På vår skola har vi god koll på hur det går för de elever, som har gått vidare till andra skolformer eller arbetslivet, flera år efter de har lämnat oss.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

25. På vår skola interagerar vi med lokalsamhället genom samarbete och projekt där eleverna kan använda en del av sina kunskaper i praktiken.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

26. På vår skola är mina kollegor måna om att göra ett arbete av god kvalité.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

27. På vår skola ”äger” vi själva vår utveckling.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

28. På vår skola får de elever som behöver det det stöd de har behov av.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

29. På vår skola är handlingsplaner levande dokument som vägleder oss i nöd och lust.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

30. På vår skola har vi stor tillit till vår egen förmåga och stor tro på vår skolas utveckling.

1            2           3          4          5          6          7          8          9          10

Sammanfatta i punktform fem prioriteringar som du önskar för att få en ännu mer välfungerande skola. Dela med dig av dina tankar och se om ni kan formulera gemensamma prioriteringar som så gott som alla är överens om.

Lycka till med skolutvecklingen och med vänlig hälsning

© John Steinberg