Värdegrundsarbete i praktiken 5. Ett styrkeperspektiv

Reflektionsfrågor

Är det rättvist att säga att skolan alltid har haft ett bristperspektiv? Hur ger det dig uttryck?

Vad är innebörden av ett styrkeperspektiv och hur påverkar det utvecklingssamtalen och en del andra praxis?

Diskutera s.k. utmanade elever och i vilka sammanhang deras agerande skulle kunna vara en fördel.