Studiedag 6. Skolans checklista - skattningar och skolanalys för skolledare och personal. 30 exempel.

Underlag för samtal om verksamhetens utveckling

Tillgängligt endast för abonnenter. Skicka meddelande till john@steinberg.se för att få provabonnera.

5. Vikarier

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

8. Formaliteter

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

10. Skolledare

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

12. Rekrytering

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

14. Prioritering

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

15. Rätt saker

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

16. Systematik

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

17. Kompetens

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

19. Helhetsidé

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

27. Ägarskap

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.
Frågor? Sök i vår databas