Kurs 1: Fortbildningseffekt – Förutsättningarna för att lyckas med fortbildning