Del 3 av 4: Fortbildningseffekt – Om Mikro-Makro Modellen för samtal och planering