Del 4 av 4. Fortbildningseffekt – Om förhållningssätt till forskning och effektindikatorer

Bildspelet kom inte i stor format, men går att läsa! Kom ihåg att ni behöver inte hålla med mig. Men det är svårt att lyckas med fortbildningsinsatser om man inte identifiera och följa upp de effekter man vill ha. Definiera effekter i beteendetermer – något du kan se eller höra. Små saker, över tid, kan ge stor effekt.