Fortbildningseffekt Nr 4 – Har vi redan glömt?

Varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det. Här får du ytterligare en uppgift: Skriv en lista över olika fortbildningsinitiativ ni har engagerat er i de senaste två åren. Exempel: interna studiedagar/utbildningsdagar, konferenser, onlineutbildningar, kurser som…

Fortbidningseffekt 3 – Projektmani

Varför ger fortbildning liten effekt och vad kan ledningsgruppen göra åt det? Här får du en uppgift: Skriv en lista över verksamhetens olika utvecklingsprojekt. Några möjliga exempel – införandet av en ny lärplattform eller ett nytt datasystem, en omorganisation som…