John Steinberg

John Steinberg

Fortbildningseffekt Nr 4 – Har vi redan glömt?

Varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det. Här får du ytterligare en uppgift: Skriv en lista över olika fortbildningsinitiativ ni har engagerat er i de senaste två åren. Exempel: interna studiedagar/utbildningsdagar, konferenser, onlineutbildningar, kurser som…