John Steinberg

John Steinberg

16. Sök vidare

(Den sista i denna serie.) Personligen bidrar jag via böcker, föreläsningar, online utbildningar och processutbildningar främst om ledarskap i klassrummet, pedagogiskt ledarskap på skolledarnivå och om lärstrategier. Ni har väl sett min Fortbildningsbiblioteket på www.steinberg.se med drygt 400 underlag för…

14. Äg er egen fortbildning

Om man nu ska äga sin egen fortbildning inom sin verksamhet, finns det några metoder som är bättre än andra? Problemet är ordet ”bättre”. Så mycket i pedagogikens värld är beroende av kvalitet i genomförandet, inte nödvändigtvis metoden. Traditionell förmedlingspedagogik…

15. Inspiration eller utveckling

Inspiration eller utveckling? Själv är jag i inspirationsbranschen eftersom jag inte är på plats för att se hur folk läser och diskuterar mina böcker eller på plats efter en föreläsning för att notera hur det går och vara med i…

16.

16. (Den sista i denna serie.) I sexton inlägg har jag behandlat några viktiga frågor om fortbildningsinsatser i pedagogiska miljöer. Syftet har varit att påminna att det kräver att man tänker till, tar det på allvar och följer upp.  Personligen bidrar…

Why create your own talkshow?

Meet interesting people. Empower yourself by empowering others. Contribute to society by sharing ideas. Explore the work or adventures of others. Explore how others have solved a problem. Build out your network. Strengthen your own personal brand. Develop your own…

Welcome to Happy Education

In this section, Åsa Sourander and John Steinberg are exploring the connection between dog training, personal growth, and professional development. Åsa writes the texts and John makes the videos. No, we are not saying students and adults are like dogs!…

Styrkesamtal – exempel

Styrkesamtal på svenska som demonstrerar en modell för kort-tidscoaching utifrån människors styrkor. Kontakta John om du är intresserad av att få ett styrkesamtal (15-20 minuter). Styrkesamtal erbjuds både individuellt och till grupper, t.ex. arbetslag, ledningsgrupper eller projektgrupper. Då och då…